Velká změna na webu

Článek: 

Chtěla bych těchto pár řádek věnovat krátkému ohlédnutí. Ohlédnutí až k samotnému počátku tohoto webu. Jednou mě okouzlil krásný a úplně neobvyklý tvor. Šnek jménem Acahtina achatina. A tak jsem začala s chovem. V tu dobu mě napadlo, že bych se mohla podělit se svými zkušenostmi. Tak vznikl web a „vy“ jste si začali hledat cestičku k tomuto webu. Jak šel čas, spousta z vás mě viděla v televizi, četla články v novinách a třeba i poslouchali rádio. Nejsem slavná a nikdy jsem být nechtěla. Všechno toto úsilí jsem věnovala tomu, aby se Achatina mohla stát běžným domácím mazlíčkem. A to se mi docela povedlo. Dnes jsou někteří z vás aktivními členy první asociace chovatelů Achatin v České republice. Veškerá práce spojená s těmito věcmi se musí dělat z lásky. Nikdy jste na webu neviděli reklamu, nikdy se tu neřešily provozní náklady. Celou dobu bylo mojí největší odměnou vaše přízeň a fakt, že Achatiny se v našich domácnostech začínají zabydlovat. Toto všechno má i svoji odvrácenou tvář, určitě jste si všichni všimli, že některé příspěvky nemilosrdně mažu, další zamykám a také komentuju po svém. Za žádnou cenu nechci, aby se z achatinawebu stal „perský trh“, kde se budeme navzájem hádat. Ne všem se tyto pravidla musí líbit, ale většina je za ně ráda. Máte i prostor na facebooku, kde si ostatní mohou přečíst, jaké chovatelské úspěchy máte nebo na co se těšíte. Jsem opravdu ráda, že se kolem „jednoho“ šneka sešla taková parta super lidí.

Určitě už jste zvědaví, jaké změny to budou. Nejprve vám odpovím, proč vůbec k nějakým změnám dochází. Jak je patrné z úvodníku, tak se achatinaweb.cz stal dne 26.1.2012 oficiálním online časopisem se vším co k tomu patří. Co to znamená? Pro vás členy, čtenáře jen to, že jsem se zavázala pravidelně publikovat nové články. Bylo nám přiděleno mezinárodní číslo ISSN. Všechny články budou i do budoucna uloženy v archivu nebo přímo na webu a budou vždy přístupné v plném znění. K dalším pravidlům mně zavazují zákony a pravidla pro publikaci periodik (tištěných či online) v ČR. Takže jak vyplívá z předcházejících slov, vás čekají jen samé dobré věci. Články a různé zajímavosti budou vycházet i nadále s periodickou pravidelností. Diskuze pokračuje i nadále v nezměněné podobě. Přibudou i jiné věci, které rozšíří a obohatí web hlavně pro vás, uživatele. Nebylo by úplně správné vás nepřipravit i na změny, které jak doufám pochopíte. Od 1.2.2012 se stránka achatinaweb.cz na facebooku mění pouze na informační kanál tohoto periodika. Bude pozastaveno vkládání příspěvků, fotografií jednotlivých uživatelů. Tyto aktivity budete moci provozovat přímo na serveru achatinaweb.cz. Dále od této chvíle platí, že články, které budou chtít uživatelé zveřejnit na webu, podléhají schválení redakční radě. Ostatní fungování v rámci webu se nemění, zastihne mně na webu, mailu v diskuzi. Se vznikem periodika bude nejpozději do 14 dnů vypsán konkurz na redaktory tohoto periodika. Velmi mě potěší, jestli některé z vás, kteří stojí takříkajíc „v jádru“ uvidím při výběrovém řízení na redaktora.

Věřím, že všechny tyto změny pro vás budou přínosem. Je pravdou, že budete muset oželet něco, co jste dnes a denně využívaly. Každý pokrok sebou přináší dobré i zlé věci. Každý z mých pokroků vždy přinesl mnoho dobrých věcí. A těch pár negativ každý z vás rád vymění za vědomí, že tento projekt bude pokračovat i v budoucnu.

ISSN (International Standard Serial Number) je osmimístný číselný kód, kterým se jednoznačně identifikují názvy periodik a ostatních tzv. pokračujících zdrojů vydávaných kdekoliv na světě. Záznamy ISSN jsou uloženy v referenční bázi -mezinárodním Registru ISSN.